Menu Zamknij

Advanced synthesis and spectroscopic analysis of organic compounds

Celem zajęć laboratoryjnych jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności i biegłości we współczesnych metodach syntezy i charakteryzacji związków organicznych, niezbędnych w trakcie wykonywania pracy magisterskiej, ale także w pracy w nowoczesnym laboratorium chemicznym.

Literatura:
1. A. E. Derome, “Modern NMR Techniques for Chemistry Research”.
2. R. M. Silverstein, F. X. Webster, “Spectroscopic Identification of Organic Compounds”.
3. J.K. Swadesh (Ed.) “HPLC. Practical and Industrial Applications”.
4. J.C. Gilbert, S.F. Martin, “Experimental Organic Chemistry. A Miniscale and Microscale Approach”. Thomson 2006
5. A.I. Vogel, A.R. Tatchell, B.S. Furnis, A.J. Hannaford , P.W.G. Smith “Vogel`s Textbook of practical organic chemistry”; Prentice Hall 1996.
6. F. Serratosa, “Organic Chemistry in Action. The Design of Organic Synthesis”, Elsevier, New York 1990.
7. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle “Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych” PWN 2012.
8. W. Zieliński, A. Rajca (red.) „Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych” WNT 1995.
9. Gawroński J., Gawrońska K., Kasprzyk K., Kwit M. “Współczesna synteza organiczna – wybór eksperymentów”, PWN 2004.
10. J.W. Zubrick “The Organic Chem Lab Survival Manual” Wiley 2010