Menu Zamknij

Organic chemistry of biological pathways

Wykład ma na celu wyjaśnienie procesów biochemicznych za pomocą typowego dla chemii organicznej podejścia polegającego na analizie mechanizmów reakcji. W trakcie wykładu poruszane są zagadnienia związane z budową i właściwościami biomolekuł oraz ich przemianami w organizmie. W ramach zajęć poruszona zostanie tematyka metabolizmu: lipidów, węglowodanów, aminokwasów, nukleotydów, a także wybrane aspekty biosyntezy niektórych produktów naturalnych.

Literatura:
1. J. McMurry, T. Begley, The organic chemistry of biological pathways, 2nd ed., Roberts and company publishers, Englewood, Colorado, 2016, lub wydanie 1.
2. N. Greeves, J. Clayden, P. Wothers, S. Warren, Chemia organiczna, WNT 2010, lub wersja angielska 2012
3. Biochemia – L. Stryer, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996 (lub wydania późniejsze)
4. Chemia Bioorganiczna – P. Kafarski, B. Lejczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW